User avatar

آسایش برای من یعنی یه خونه توی شمال که وقت برای خوندن، دیدن، فکر کردن و کارهای بزرگ داشته باشی بی‌دغدغه‌ی اینکه قسط‌ها و کرایه‌خونه چی می‌شه .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10