ارزش دلار در برابر ریال
11980_955983227788545_6677651550587875091_n.jpg