تیم مایلی کهن و خاکپور رو هم دیدیم. ارسلان مطهری و دروازه بان چقدر تعطیل هستند. مطهری دائم تو آفساید بود