این جماعت آخوند رو ول کنی میگن امام علی و فلان ائمه گفته درمان سرطان هم باید از فلان روز شروع بشه.لول