تابلوی "گویند به حشر گفتگو خواهد بود ..." برای کتاب رباعیات خیام اثر حسین بهزاد مینیاتور ***** *گویند به حشر گفتگو خواهد بود *وان یار عزیز تندخو خواهد بود *از حشر مگو، بجز نکوئی ناید *خوش باش که عاقبت نکو خواهد بود خیام
7146_10151791728627948_423160672_n.jpg