من یک چیز رو نمی فهمم. این رباب، نازلی یا هر اسم دیگه چطور روش میشه الان بیاد از ریزش تو نظام صحبت کنه وخودش رو در طرف مقابل نشون بده در حالیکه سال 88 و حوادث بعد از آن عضو محفل عرزشی ها بود