زبیر عزیزی بازیکن هندبال افغانستان که به همراه همسر و فرزندش در آبهای یونان غرق شد
12642610_1680133992264240_2147380660332881372_n.jpg