در مسابقه رده بندی بانوان جودو برنده مسابقه که یک خانم آمریکایی بود جایزه نقدیش رو به بازنده مسابقه که یک خانم کوبایی بود تقدیم کرد. گفت که یک مادر خانواده که 25 دلار در ماه حقوق می گیرد بیشتر به این پول نیاز دارد. . https://twitter.com/euronews_pe/status/691864712078843904