خبرنگار سوری توییت کرده که من سوری وارد یک روستای سوریه شدم و این عکس را گرفتم ولی مطبوعات ترکیه صحبت از این می کنند که ما جبل الترکمان را اشغال کردیم :)
CZo6bQvWQAEiLL2.jpg