Avatar for damoon

سود مالی حج برای سازمان حج و زیارت باعث میشه در بدترین شرایط حج رو لغو نکنند. نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت: عملیات حج تمتع سال 95 طبق برنامه زمان بندی شده انجام می شود! http://fararu.com/fa/news/260178

Comment

up

 ‎· دامون

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10