انوری این رو گذاشته: تو انتخابات خبرگان استانهای هرمزگان، سمنان، خراسان شمالی، بوشهر، یک سهمیه خبرگان دارند و فقط یک نفر هم تایید شده. آذربایجان غربی سه نفر میخواد سه تا تایید شدند و...این انتخاباته یا طنز؟:))
12631542_1662484893992118_3439290280605993502_n.jpg