تو این قراردادها دنبال این هستم که چقدر شغل ایجاد میشه تا آدمهایی مانند من حداقل یک شغل در حد معمولی داشته باشند.20 میلیارد دلار خرید ایرباس نمیدانم برای آدمهایی مانند من جای خوشحالی داره یا نه