Avatar for damoon

بچه هایی که فکر می کردم به این محیط نیامدند و برای من فیدهایی که می بینم زیادی حالت خاله بازی داره.

Comment

کیا مثلا ؟

 ‎· حُسین آفلاین
Comment

بر و بچی که مطلب می نوشتند والبته عرزشی هم نبودند:)

 ‎· دامون
Comment

@damoon یکی مثلا پیکولو. اینها اینجا نیستند من دائم دارم فید درباره همسر عزیزان و مطالب بی ربط می خوانم.:)

 ‎· دامون
Comment

من یکی که حوصلهٔ بحث جدی اینجا به هیچ وجه ندارم. وقتی سر میزنم به اینجا که از کار خسته باشم و بخوام چند لحظه‌ای استراحت کنم. برای من فرندفید و اینجا برای استراحت ذهنیه. ممکنه از دغدغه‌ها بگم گاهی، یا سوالی مطرح کنم، ولی هدفم این نیست.

 ‎· Myri∂m
Comment

تقریبا برای همه همینی هست که میریام میگه

 ‎· حُسین آفلاین
Comment

@myriamمریم جان فیدهای شما که خوبه. استفاده درست از این محیط باید همین کاری باشه که شما انجام میدید

 ‎· دامون
Comment

@hossien قبلا تو فرفر تعداد زیادی سلیقه های دیگه هم بود که مطلب می نوشتند یا موسیقی شیر می کردند. یک نمونه پیمان تو مکان هست اما کم. من از این پست ها بدم نمیاد به عنوان نمونه کاسپین هم از زندگی روزانه اش فید میده وجالبه فیدهاش. بعضی ها قبول کنید خیلی لوس هستند دیگه :)

 ‎· دامون
Comment

اره خب مدل‌های لوسی هم داریم.

 ‎· Myri∂m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10