این مدل رو تا الان ندیده بودم https://twitter.com/MazenFreesyria/status/694505514902908928