اینهایی که رفتند به دری نجف آبادی و موحدی و ری شهری رای دادند تکلیفشون با خودشون هم مشخص نیست.