User avatar

خوشحالی مردم بابت این قسمت قضیه در تصویر به جا است. اما در مورد خبرگان برای چی خوشحالید؟ در نهایت مثلث جیم رای نیارند اما به آمر قتل های زنجیره ای( دری نجف آبادی) رای دادید. به ری شهری رای دادید. به موحدی رای دادید. حداقل اسم موحدی رو سرچ کنید ببینید کیه. اصلا همین اصلاح طلب ها رو قبول نداره. دو سه روز پیش گفته من ولایتمدار هستم و خونم به این جریانات نمیخوره.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10