دوربین مخفی. یک راننده در عربستان به مسافرانش میگه میخوام یک عملیات انتحاری انجام بدم و به بهشت بروم. واکنش مسافران جالبه :) https://www.youtube.com/watch?v=IYoEcWm3yJo
hqdefault.jpg.jpg
يرف از ماشین پرید بیرون، دیوانه ها ‎· حســـــــنے
@hssn67 آره :) ‎· دامون