سیامک انصاری نوشته: ظاهرا نصف توییتر شکست عشقی خوردند :)) https://twitter.com/siamakansarii/status/708376213379751937