User avatar

نکته مضحک اینه که مسلمانان اعم از مکارم شیرازی و سنی ها دارند از خرافه بودن چهارشنبه سوری حرف می زنند. به قول یکی از کامنت گذاران رادیو فردا: راست میگه به جای این کارای خرافاتی؛ کارهای عاقلانه مثل نامه انداختن تو چاه؛ رفتن کربلا و خاک ریختن تو سرتون؛ یا برین تو عربستان به شیطان سنگ بزنید؛ یا تو عید قربان واسه الله سر گوسفند ببرید؛ یا تو عاشورا 40 روز با زنجیر شمشیر خودتونو بزنید و با طبل و شیپور آرامش مردم رو سلب کنید...باشد که الله از شما خشنود شود...اینا همشون ثبت علمی رسیدند

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10