User avatar

دولت ترکیه برگزاری جشن نوروز رو ممنوع اعلام کرده!

Comment

خبرشو فقط تو سایتای ایرانی دیدم. لینک از جای دیگه ای دارید ?

 ‎· رابین
Comment

@rabin در توییتر خبر زیاد است. نمونه این اعتراضات https://twitter.com/perde_arkas_/status/710434617170534400

 ‎· دامون
Comment

newroz را در توییتر سرچ کنید

 ‎· دامون
Comment

@damoon: مرسی

 ‎· رابین
Comment

اردوغان دیگه دست هر چی داعش و ابوداعشه از پشت بسته.

 ‎· رابین

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10