زمان بیشتری باید به ناجیه تو این دابسمش می دادند. https://www.youtube.com/watch?v=jYax0QeXnUc
DSFSDF.png
maxresdefault.jpg.jpg
خیلی باحال بود :)) ناجیه و نیما خیلی خوب بودن ‎· Mamad
@mirzaie آره. سلطانپور هم خوب بود. فرن چقدر بی استعداده ‎· دامون