Avatar for damoon
مهدی غبرایی رفته کتاب عتیق رحیمی نویسنده افغانستانی رو که به فارسی نوشته شده و بعد به فرانسه و از فرانسه به انگلیسی ترجمه شده را دوباره از انگلیسی به فارسی ترجمه کرده! (شاهکار ترجمه تو ایران) توسط نشر ثالث هم چاپ شده. عنوان یک کتاب تو فارسی "هزارخانه‌ی خواب و اختناق"را به "هزارتوی خواب و هراس" ترجمه کرده. موسیقی کلام اصلا از بین رفته. بعد بهش گفتن که چرا اختناق رو به هراس ترجمه کردی جواب داده که: وقتی مترجم انگلیسی به جای "اختناق"، Fear ترجمه کرده، من چرا نتوانم "هراس" بنویسم
Comment
اولین ناشر این آثار هم قاطی کرده گفته تمام این کتاب ها رو رایگان تو اینترنت می گذارم http://fa.rfi.fr/واکنش-اولین-ناشر-آثار-فارسی‌زبان‌-عتیق-رحیمی... ‎· دامون
Comment
عجب:)))) ‎· Aliusha
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2015-2018 Mokum.place