بابا توییتری ها خیلی دیگه بی شرم هستند. من باورم نمیشد کسی با جریان قتل ستایش شوخی کنه.
خیلی‌هاشون مردم عادی جامعه هستن دیگه ‎· Myri∂m
@myriam آره متاسفانه ‎· دامون