Avatar for damoon
آخرین شیرین کاری پان ترکها با همراهی سردار آجرلو: بازیکن تیم ملی ارمنستان میخواد با تراکتور قرارداد ببنده، هواداران تراکتور تجمع می کنند که این کار رو نکنید. آجرلو هم تو اینستاگرام پست میگذاره به خاطر حساسیت اذری ها با این بازیکن قرارداد نمی بندیم. نژاد پرستی از این واضح تر؟
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2015-2018 Mokum.place