Танаев! » from archive
Медийное влияние в действии. (На презентации на работе показали). http://twitpic.com/b7h4mz