اولین پست رو میذاریم برای امتحان ببینیم چی پیش میاد
با سلام خدمت همه دوستان عزیز ‎· delta
تو کی هستی؟ تو فرندفید اسمت چی بود؟ چطوری منو پیدا کردی؟ ‎· همصدا
من دلتا بودم دلتا هستم و دلتا خواهم بود هی گشتم و گشتم همه دنیا رو گشتم تا پیدات کردم ‎· delta
بیشتر از نصف از بچه های فرندفید هنوز نیومدن ‎· delta
کسمشنگ دهاتی بیشتر از نصف از بچه های فرندفید هنوز نیومدن، مگه تو مامور سرشماری ئی، تو خودم زیادی ئی، هم تو اینترنت هم تو کره خاکی Loool ‎· @vanik
وانیک کسخل دلم برات تنگ شده بود :)) ‎· delta
غلط کردی ‎· @vanik
خیلی گاوی بخدا ‎· delta
دلتا دادا :))) ‎· blue