ماههاست فرندفید تعطیل شده اما هنوز که هنوزه گهگاهی وقتی کامپیوتر را روشن میکنم اولین ادرسی رو که تو ادرس بار وارد میکنم فرند فیده
مموری برازرتو پاک کن ‎- Dice Marshal
دایس مموری برازر رو هم پاک کنم حافظه را نمیشه پاک کرد ‎- delta
دودره از کجا اینجا اینقدر زود پیدا کردی؟ ‎- blue