Avatar for delta
یک شیر پاک خورده بیاد منو ساب کنه سیزده نفر منو ساب کردن میترسم نحسیش بگیردم اگه ساب نکنید مجبورم بزنم یکی رو انساب کنم تا سیزده نباشه
Comment
خوب به حول و قوه الهی مشکل حل شد ‎· delta
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2015-2018 Mokum.place