بذارید عرقتون خشک بشه بعد پرایوت بشید
اخه هنوز فعالیتی نکردید که سریعا پرایوت میکنید چه خبره بابا ‎· delta
قراره آدمهای مهمی باشند :)) ‎· دودوزه