بذارید عرقتون خشک بشه بعد پرایوت بشید
اخه هنوز فعالیتی نکردید که سریعا پرایوت میکنید چه خبره بابا ‎- delta
قراره آدمهای مهمی باشند :)) ‎- دودوزه