تصویر بسیار پر مفهومیه که نحوه برگزاری سیرک انتخاباتی در ایران را به بهترین نحو ممکن نشون میده
از یک کاریکاتور سیاسی در کشور مغرب توسط سایت خودنویس اخذ شده ‎- delta