تصویر بسیار پر مفهومیه که نحوه برگزاری سیرک انتخاباتی در ایران را به بهترین نحو ممکن نشون میده
Elections_-_Red_Carpet.jpg
از یک کاریکاتور سیاسی در کشور مغرب توسط سایت خودنویس اخذ شده ‎· delta