اینجا بیشتر مثه برزخه... یه عالمیه شبیه دنیای قبلی که هم حس نوستالژی داری بهش هم فیک بودن، و اینکه نمیدونی عاقبتش چیه
چه عمیق بوداا :) ‎· آیــــه!
چندسانت مثلا؟ :دی ‎· DenaG