فاز نمیدهد مرا
اینجا؟ ‎· Hadi.Yalin
هوم... متاسفانه هنوز نتونستم جایگزین فرفرش کنم... برا همینم هس که نمیام زیاد...تو توئیتر باهمه داغون شدنش راحتترم ‎· DenaG
:( بیا از اون عکسا که فرفر میزاشتید بزار اینجا هم ‎· Hadi.Yalin
عه... یادش بخیررر ‎· DenaG
به به چ خانوم دکتری خورده ب پستم :))))))))) ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™