فاز نمیدهد مرا
اینجا؟ ‎- Hadi.Yalin
هوم... متاسفانه هنوز نتونستم جایگزین فرفرش کنم... برا همینم هس که نمیام زیاد...تو توئیتر باهمه داغون شدنش راحتترم ‎- DenaG
:( بیا از اون عکسا که فرفر میزاشتید بزار اینجا هم ‎- Hadi.Yalin
عه... یادش بخیررر ‎- DenaG
به به چ خانوم دکتری خورده ب پستم :))))))))) ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™