این نومیا 300 نفر از کجا آورده فالو کرده ؟ تو فرفر واقعی هم اون قدیم 300 نفر کاربر فعال نداشتیم :))
همشون فرفری هستن...بالای 280 تاشون رو قبلا داشتم.. بیس سی تاشون جدیدن که اون موقع شاید سابشون نکرده بودم ‎· نومیا
این فرفری ها عجب قشر عجیب غریبی هستن ... فک میکردم بعد تعطیلی فرفر دیگه همه پراکنده شن ... اصن باورم نمیشد اینهمه آدم دوباره بیان اینجا ... واسه همین سر هم نمیزدم :دی ‎· آبرار بهنام