آقا حقیقتا نه مسابقه تخمی من و تو برام مهم هست و نه اینکه مجری جنده پرس تی وی چه غلطی کرده ... فقط امیدوارم این دختر بدبخت دوباره بتونه راه بره ...
Screenshot_2016-02-05-23-46-31-1.png
موضوع چیه؟ ‎· دامون