User avatar

kuran denilen kitap . çöl bedevisi seksist hastalıklı bedevi bir arabın 20 yıl boyunca sayıklamalarının ölümünden yıllar sonra kureyş kabilesinin emperyal amaçlarının siyasal yapısının temelleşmesine hizmet etmek adına yazılı hale getirilmesidir. ne o dönem yaşamış muhammedin ne de ona biat edenlerin yeni bir din getirme derdi yoktu . temel amaçları zaten var olan allah putunun ve onun tapınanlarının aşınan imajını yeniden tamir edilmesiydi .kabe tavaf, namaz, oruç,kurban kesme ,zina faiz ve diğer herşey islamdan önce de vardı . zaten islamın kelime anlamının barış olmasının anlamı da buydu . o dönem allah ve diğer putların arasında kaybedilen bir savaş vardı .allah putu yeniden değer kazanması gerekiyordu . asıl olay ay tanrısına (tanrıçasına) tapınmanın yüceltilmesiydi . o yüzden halen camilerin minaresinde ay imajı vardır

Comment

muhammedin yaşadığına dair de hiç bir kanıt yoktur . muhammed o dönem yaşayan ataerkil arap bedevilerin cisimleşmiş halidir .

 ‎· eass
Comment

putperest olmadığını iddia eden islamın en büyük iman şartlarından birinin kabe denen siyah taşın tavaf edilmesi ilginç değilse nedir

 ‎· eass
Comment

maddi bir varlığı olmayan şeytanın maddi bir şeyle taşla lanetlenmesi akılara ziyan

 ‎· eass
Comment

işin taa temellerine gidersek . şeytan ateşle özdeşleşir. ateş bir tek şeyle yok edilir sindirilir kontrol altına alınır . toprakla ya da asıl taşla . arkeik zihnin kültürel evrimi

 ‎· eass
Comment

kuteybe katliamında arap köpekleri yüzbinlerce türkü keserek katlederek müslümanlığı zorla kabul ettirdi .

 ‎· eass

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10