tarihin ironisi olsa gerek bir akademisyenin başbakan olduğu ülkede akademisyenlere olmadık hakaret ve baskılar