User avatar

akhenaton despot bir firavundu 15 yıl iktidarda kaldı . çok tanrılı dinleri yasaklayarak tek tanrılı dini getirdi . zorla herkes tek tanrıya taptı . öldükten bir gün sonra . mısırlılılar anında çok tanrılı dine geçti . . akhenaton, yaşadığı dönemde ona yalakalık yapanlar da dahil olmak üzere nefretle anıldı

Comment

farklı bir abimizdi ama. üzdün şimdi.

 ‎· Abi
Comment

yoo hiç de değil aksine despot ve pisliğin önde gideniydi . tek tanrıyı dayatmasının nedeni tanrının yeryüzündeki yansıması olarak kendini göstermek istemesiydi ki ardılları bunu başardı

 ‎· eass

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10