laann kirli donla dolaşma özgürlüğümüz elimizden alındı :(((