تموم تنم درد میکرد :))
او مای گاد او مای گاد :))) ‎- EchEm
تو بودی فرندفید اصن مگه که تن‌ت درد میکرد؟ :)) ‎- مرسده گیس‌گلابتون
آهان الان متوجه طنزت شدم. ببخشید شوکوفه جان ‎- مرسده گیس‌گلابتون
شوکوفه... شوکوفه :((( ‎- EchEm
نبودی چند وقت طنز واقعی رو یادت رفته ‎- EchEm
آره باید دوباره تمرین طنازی کنم ‎- مرسده گیس‌گلابتون
فیدهای من رو با دقت بخون شبها تمرین کن نکته هاش رو در بیار بزودی درست میشه ‎- EchEm
دارم یادداشت میکنم ‎- مرسده گیس‌گلابتون
آخر هفته تست میگیرم ‎- EchEm