تموم تنم درد میکرد :))
او مای گاد او مای گاد :))) ‎· EchEm
تو بودی فرندفید اصن مگه که تن‌ت درد میکرد؟ :)) ‎· مرسده گیس‌گلابتون
آهان الان متوجه طنزت شدم. ببخشید شوکوفه جان ‎· مرسده گیس‌گلابتون
شوکوفه... شوکوفه :((( ‎· EchEm
نبودی چند وقت طنز واقعی رو یادت رفته ‎· EchEm
آره باید دوباره تمرین طنازی کنم ‎· مرسده گیس‌گلابتون
فیدهای من رو با دقت بخون شبها تمرین کن نکته هاش رو در بیار بزودی درست میشه ‎· EchEm
دارم یادداشت میکنم ‎· مرسده گیس‌گلابتون
آخر هفته تست میگیرم ‎· EchEm