این شرایط که پیش میاد عاشق اینم برم سایت رجانیوز و دوستاش و حرص خوردنشون را ببینم