ما یک سری اصطلاح محلی داریم، که خیلی از وقت ها فراموش میکنم و توی دنیای مجازی از این اصطلاحات استفاده میکنم .
مثل چی؟ ‎· جولیا پندلتون
الان به خاطر ندارم، یادم اومد اینجا مینویسم :دی ‎· Ehsan Sh