کاش ممیزی کتاب به وظیفه‌ی اصلیش عمل میکرد؛ مثلا به کتاب هایی که حق مالکیت معنوی را نقص کرده بودن مجوز چاپ نمیداد .
۹۰درصد کتاب‌ها چاپ نمی‌شدن اون‌وقت ‎· فوهاد صا.
@foadsa چاپ نشن؛ قرار نیست کتابخانه ها پر بشن از مزخرفات ‎· Ehsan Sh
منظورتون کتاب‌های ترجمه بدون جواز از ناشر اصلی است یا کتاب‌هایی که سرقت ادبی کردن؟ ‎· masihmahdavi
اون ۹۰درصدی که من گفتم کتاب‌های ترجمه‌ن و اکثرن هم مزخرف نیستن :) ‎· فوهاد صا.
منظور من سرقت ادبیه؛ هرچند باید برای ترجمه هم از ناشر کسب اجازه کنن ‎· Ehsan Sh
ارشاد تنها هنری که داره اینه که نذاره اسم دو تا ترجمه از یه کتاب، مثل هم باشه ‎· فوهاد صا.