تا چند دقیقه دیگر فیلم مرد مرده به کارگردانی جیم جارموش اکران میگردد .