خودم را چسبوندم به شیشه قطار تا طلوع آفتاب را تماشا کنم .

2015-2016 Mokum.place