بعد از مدت ها دارم بازی پرسپولیس را نگاه میکنم؛ تازه این بازیکنی گل زد که گفته بود الگوش گتوزو هست .