جیب‌جیب بهترین کلاینت توییتر بود؛ که ادامه نداد .
echophon بهتر از اون بود ‎· alawee