همیشه نمیشه به رتبه فیلما توی imdb اعتماد کرد؛ آخه چرا باید بازگشت به آینده نمره بالای 8.5 را داشته باشه؟؟؟ .