خیلی بده آدم از کارش نفرت داشته باشه .
شکنجه است اون کار ‎· hadi
استعفا بده.. یه جای بهتر پیدا کن بیا بیرون ‎· min00t
@min00t دنبال کار مورد نظرم هستم ‎· Ehsan Sh