خوشبخت كسانيكه عقلشان پاره سنگ ميبرد، چون ملكوت آسمان مال آنهاست. انجیل متی 3-5 .

2015-2016 Mokum.place