تاکسی تهران پناهی اصلا برای ما ساخته نشده .
کدوم فیلم پناهی برای ما ساخته شده؟ به نظرم هیچ وقت مخاطب فیلمای پناهی ایرانی هایی که داخل ایران زندگی می کنند نبودن ‎· alawee
@alawee: بقیه فیلم هاش را ندیدم؛ این را به سفارش یکی از آشنایان تماشا کردم و کاملا مشخص بود ساخته بودش که بهش جایزه بدن و مطرح بشه ‎· Ehsan Sh